electronic4you

Splošni pogoji poslovanja

der electronic4you GmbH
Inglitschstraße 26, 9020 Celovcu

Stanje: julij 2019

Impresum

Podjetje electronic4you GmbH upravlja virtualno trgovino
https://www.electronic4you.si/

electronic4you GmbH
Inglitschstraße 26
9020 Celovcu
Sedež podjetja: Celovcu
Pravna oblika: GmbH

Skrb za stranke:
pon. - pet. od 09.00 do 17.00 ure
Telefon: 0043 463 37 211-41
Faks: 0043 463 37211-10
Web: www.electronic4you.si
E-pošta: slovenija@electronic4you.at

Informacije, informacije o podatkih in pritožbe dobite na:
E-pošta: slovenija@electronic4you.at

Bančna povezava:
Imetnik računa: electronic4you GmbH
Naziv banke: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT34 1200 0004 3712 6666
BIC/SWIFT: BKAUATWW

Direktor:Johannes Majdic
Naslov: glej zgornji naslov
Tel: 0043 463 37 211-41
Faks: 0043 463 37211-10
E-pošta: slovenija@electronic4you.at

Matična številka: FN 106242p
Pristojno sodišče: Gospodarsko sodišče v Celovcu

Pristojna davčna uprava: Finanzamt Klagenfurt (FA57)
Davčna številka: SI86755650

Nadzorni organ: Magistrat der Stadt Klagenfurt
Član WKO, Fachgruppe Radio in Elektrohandel
Kraj izpolnitve: 9020 Celovcu, Inglitschstraße 26
Kraj izpolnitve pri naših prevzemnih mestih: posamezna lokacija
Gospodarski predpisi: Trgovinski zakonik (www.ris.bka.gv.at)
Prostovoljni kodeks poslovanja: (www.guetezeichen.at)
Oznaka obrti: Elektrotrgovina
Dejavnost podjetja: Trgovina z zabavno elektroniko in gospodinjskimi aparati
Lastnik medija, izdajatelj, založnik: electronic4you GmbH

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Dostava in storitev podjetja electronic4you za potrošnika potekata izključno na podlagi naslednjih Splošnih pogojev poslovanja (SPP), in sicer skladno z različico, ki je v veljavi v času naročila. Drugačna določila veljajo le, če so pisno dogovorjena. SPP podjetja electronic4you veljajo tudi za prihodnja naročila strank, četudi ta niso bila ponovno izrecno dogovorjena; pri tem velja različica SPP, aktualna v času oddaje prihodnjega naročila. Z označitvijo kvadratka v košarici pred oddajo naročila »Prebral in strinjam se s SPP (povezava na SPP)« kupec izjavlja, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja in jih sprejme.

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Naročanje je možno šele po popolni prijavi. Ob prvem naročilu se je potrebno registrirati kot 'novi uporabnik'. Za nadaljnja naročila zadošča prijava z uporabniškim imenom in geslom, ki ju uporabnik določi ob prvi registraciji. Potrošnik: pri pravnih poslih s potrošniki v skladu z avstrijskim Zakonom o varstvu potrošnikov veljajo pričujoči Splošni pogoji poslovanja in dostave, kolikor ti niso v nasprotju z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

2.2 Pogodbeni stranki v okviru naslednjih Splošnih pogojev poslovanja sta electronic4you GmbH (v nadaljevanju "electronic4you"), Inglitschstraße 26, 9020 Celovcu, Avstrija, in stranka. Nadaljnje informacije o podatkih podjetja in zakonitem zastopniku 'electronic4you' najdete v rubriki Impresum.

2.3 Ponudbe na spletnih straneh electronic4you so neobvezujoča povabila strankam, da naročijo izdelke. Naročilo je mogoče opraviti z izpolnitvijo in posredovanjem spletnega obrazca. V kolikor se ponudbe naslovijo na nas, je ponudnik vezan na ustrezen, a najmanj 4-dnevni rok od prispetja ponudbe.

2.4 electronic4you lahko ponudbo sprejme v roku 7 delovnih dni od prejetja. Po poteku roka velja ponudba za zavrnjeno. Za upoštevanje roka sprejema je odločilnega pomena datum pošiljanja.

3. Obseg in sestava prodajnega artikla

S pogodbo določena obseg in sestava prodajnega artikla izhaja izključno iz podatkov proizvajalca. Za vsa odstopanja je potreben dogovor v pisni obliki.

4. Cene

4.1 Cena je podana v evrih. Navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost. Stroški pakiranja in pošiljanja se zaračunajo posebej v obliki pavšala. Ta pavšal je viden pred sklenitvijo pogodbe v košarici in kasneje v potrdilu naročila, poslanemu stranki. V kolikor bi v teku pošiljanja nastali dodatni stroški zaradi izvoznih ali uvoznih dajatev, tudi te krije naročnik (informacije o tem dobite v vašem regionalnem carinskem uradu). 4.2 Vse cene veljajo za dostavo oz. ob prevzemu na naših prevzemnih mestih znotraj Avstrije. Odločilne so vedno cene, veljavne v času naročila. S posodobitvijo spletnih strani podjetja electronic4you vse dotedanje cene in dajatve postanejo neveljavne. Za embalažo, pošiljanje in zavarovanje nastanejo ločeni stroški. Te najdete v rubriki "Stroški dostave" v naši trgovini ali kliknite tukaj.

5. Plačilni pogoji

5.1 Dostava poteka proti plačilu vnaprej, PayPal ali s plačilom s kreditno kartico. Pri prevzemu na naših prevzemnih mestih obstaja tudi možnost plačila s kreditno kartico, bančno kartico ali z gotovino. Pri plačilu po povzetju se zaračuna povzetna provizija. To najdete v rubriki "Stroški dostave" v naši trgovini ali kliknite tukaj.
Pri takojšnjem nakazilu in plačilih s kreditno kartico je omogočena najsodobnejša zaščitena transakcija s protokolom SSL, pri čemer so vaši podatki zaščiteni pred neupravičenimi dostopi.

Sprejemamo le kreditne kartice z Verified by Visa, Master Card Secure Code
Informacije in prijava za lastnike visa kartice Informacije in prijava za lastnike master card kartice

Pri načinu plačila z nakazilom mora stranka plačilo opraviti v roku enega tedna od prejema potrdila naročila.

6. Odstop od pogodbe

6.1 Rok za odstop potrošnika od sklenjene pogodbe skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov znaša 2 tedna (14 koledarskih dni). Rok pri dostavi blaga prične teči z dnem dostave, pri storitvah pa z dnem sklenitve pogodbe. Dan začetka roka (sklenitev pogodbe oz. dostava) ne šteje. Odstop od pogodbe je mogoče podati brez navedbe razlogov pisno po e-pošti, faksu oz. z dopisom ali z vračilom.

6.2 Izjave o odstopu je potrebno izključno nasloviti na
electronic4you GmbH
Inglitschstraße 26
9020 Celovcu
Avstrija
Fax: 0043 463 37211-10
E-pošta: slovenija@electronic4you.at


Blago je potrebno posredovati na naslednji naslov:

electronic4you GmbH
Inglitschstraße 26
9020 Celovcu
Avstrija

6.3 Odstop od pogodbe ni možen

  • I. pri pogodbah o dostavi izdelkov, ki so izdelani na podlagi specifikacij stranke oz. so očitno prilagojeni osebnim potrebam stranke;
  • II. pri pogodbah o izdelkih, ki zaradi svoje sestave niso primerni za vračilo;
  • III. pri pogodbah o dostavi avdio in video naprav oz. programske opreme, če je uporabnik z dobavljenih nosilcev podatkov odstranil zaščito;
  • IV. v vseh drugih zakonsko določenih primerih.
  • V. Ob nakupu na prevzemnem mestu brez predhodnega spletnega naročila zakonodajalec ne predvideva vračila. Zato je mogoče vračilo izdelkov, kupljenih v poslovnih trgovinah podjetja electronic4you, zavrniti brez navedbe razlogov.

6.4 Če stranka odstopi od pogodbe, mora že dostavljeno blago takoj, najkasneje pa v roku 14 dni, poslati nazaj na lastne stroške. V primeru veljavnega odstopa je potrebno storitve, prejete na obeh straneh, vrniti v skladu s 5. členom Zakona o varstvu potrošnikov. Izdelke, poslane v paketu, mora potrošnik poslati nazaj; izdelke, ki jih ni mogoče poslati v paketu, podjetje electronic4you prevzame pri potrošniku. Stroške vračila krije stranka, v kolikor živi v Avstriji.

Če je stranka podjetnik (po 1. členu Zakona o varstvu potrošnikov), je odstop skladno s 6. točko izključen.

V kolikor vračilo blaga ni možno oz. ni izvedljivo, mora stranka podjetju electronic4you povrniti vrednost blaga, če ima stranka od blaga jasno in pretežno korist. V kolikor je stranka blago uporabila, je podjetju electronic4you poleg ustreznega plačila za uporabo dolžna plačati še odškodnino za zmanjšano vrednost blaga zaradi uporabe.

electronic4you stranki v primeru odstopa od pogodbe po vračilu blaga hitro povrne že opravljeno plačilo.

7. Dostavni pogoji

7.1 Pošiljka se dostavi na naslov, ki ga posreduje stranka. Čeprav skupaj z vami izhajamo iz tega, da bo prevoz blaga potekal brez poškodb, je tako, da nevarnost naključnih poškodb in naključnih poslabšanj blaga pri pošiljatvenem nakupu s predajo blaga špediterju, vozniku blaga ali drugi osebi oz. ustanovi, določeni za izvedbo pošiljke (npr. pošti), preide na vas.

7.2 Rok dostave je razviden iz elektronskega kataloga. Podatki o rokih dostave so neobvezujoči, v kolikor termin dostave ni bil obvezujoče in pisno obljubljen. V vsakem primeru dostavo izvršimo v zakonsko določenem roku 30 dni.

7.3 Seveda pa so vse dostave s pridržkom, da trgovec po vaši izbiri blago podjetju electronic4you sam dostavi pravočasno in v skladu s predpisi. V kolikor izdelek, ki ga stranka naroči, ne bi bil razpoložljiv iz razlogov, za katere ni odgovorno podjetje electronic4you, electronic4you o tem nemudoma obvesti stranko. Stranka ima v tem primeru pravico, da odstopi od pogodbe. Če stranka ne odstopi, lahko podjetje electronic4you namesto naročenega izdelka dostavi po kakovosti in ceni enakovreden izdelek ali samo odstopi od pogodbe. V kolikor stranka oz. electronic4you odstopi od pogodbe, podjetje electronic4you stranki nemudoma povrne opravljeno plačilo.

7.4 Če electronic4you iz razlogov, za katere ne odgovarja, zamuja z dostavo ali dostave iz omenjenih vzrokov ne more opraviti in pri tem podjetju electronic4you ni mogoče očitati namernega ravnanja ali grobe malomarnosti, potem podjetje electronic4you za nastalo škodo ne odgovarja. Ostale zahteve stranke ostanejo nedotaknjene. Stranka lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru določitve ustreznega naknadnega roka dobave.

7.5 Pri zamudah dostave, za katere electronic4you ne odgovarja (višja sila, krivda tretjega itd.), se rok dobave ustrezno podaljša. Stranko se o tem nemudoma obvesti. Če vzroki zamude trajajo več kot 4 tedne po sklenitvi pogodbe, je vsaka od strank upravičena, da odstopi od pogodbe.

8. Lastninski pridržek

8.1 8.1 Naročeno blago do plačila celotnega zneska ostane v lasti podjetja electronic4you .

8.2 Pred prenosom lastninske pravice je vsakršno razpolaganje z blagom (nadaljnja odtujitev, oddajanje v najem, zastavitev, prenos zastavne pravice na premičnino, predelava, preoblikovanje itd.) brez izrecnega soglasja electronic4you prepovedano.

9. Transportne poškodbe

9.1 Če se blago dostavi z vidnimi poškodbami na embalaži ali vsebini paketa, mora stranka to pri špediterju/dostavni službi takoj reklamirati in zavrniti prevzem. Poleg tega mora nemudoma stopiti v stik s podjetjem electronic4you.

9.2 Skrite napake je potrebno po odkritju nemudoma javiti podjetju electronic4you po e-pošti: slovenija@electronic4you.at.

9.3 Izpolnitev obveznosti iz točk 9.1. in 9.2 ne vpliva na garancijske zahteve stranke.

10. Jamstvo

10.1 Garancijski zahtevki stranke zoper podjetje electronic4you v primeru napak na dostavljenem blagu potekajo skladno z zakonskimi določili, v kolikor zaradi naslednjih določil ne pride do odstopanj. Garancijski rok traja 24 mesecev od dostave blaga.

10.2 V primeru škode, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja stranke ali ravnanja v nasprotju s pogodbo pri postavitvi, priključitvi, uporabi ali skladiščenju blaga, stranka ni upravičena do zahtevka zoper podjetje electronic4you. Neprimernost in neskladnost s pogodbo se posebej ugotavlja na podlagi podatkov proizvajalca.

11. Garancija

Garancija poteka skladno z določili vsakega posameznega proizvajalca.

12. Odgovornost

12.1 electronic4you za materialno škodo odgovarja le v primeru, če jo podjetje electronic4you ali njegovi podizvajalci povzročijo namerno ali iz hude malomarnosti.

12.2 Stranka je dolžna zavarovati svoje podatke. electronic4you ne odgovarja za izgubo podatkov stranke na podatkovnem mediju, kupljenem pri electronic4you (računalnik, notesnik, trdi diski, pomnilniški mediji itd.), razen v primeru, če electronic4you ali njegovi podizvajalci izgubo podatkov povzročijo iz hude malomarnosti.

12.3 Stranka ni upravičena, da z lastnimi terjatvami kompenzira terjatve podjetja electronic4you, razen v primeru, ko

  • I. so terjatve stranke priznane s strani podjetja electronic4you ali pravnomočno zakonsko ugotovljene ali
  • II. imajo terjatve stranke svojo pravno podlago v istem pravnem poslu kot terjatve podjetja electronic4you ali
  • III. je podjetje electronic4you plačilno nesposobno.

12.4. Stranka ni upravičena, da zaradi lastnih terjatev zoper podjetje electronic4you zadrži plačila, razen v primeru, ko

  • I. electronic4you svoje storitve iz istega posla ne opravi oz. ne opravi pravilno ali
  • II. je zagotovitev storitve s strani electronic4you iz istega posla zaradi slabega denarnega stanja podjetja electronic4you ogrožena.

13. Varstvo podatkov

13.1 Obdelava podatkov poteka v skladu z zakonskimi določili. Podatki o strankah se obdelajo za namene priprave pogodbe, dostave in knjigovodstva. electronic4you si pridržuje pravico do nadaljnje obdelave podatkov, v kolikor je to zakonsko dopustno.

13.2 Podatki o strankah se zbirajo, obdelajo, uporabijo in posredujejo pooblaščenim partnerjem izključno takrat, ko je to potrebno za utemeljitev in izvedbo kupne pogodbe ter nadaljnji poslovni odnos med stranko in podjetjem electronic4you. Stranka lahko zoper to uporabo podatkov zaradi kršenja pretežno interesa čuvanja tajnosti, ki izhaja iz njene posebne situacije, vloži pritožbo. Vsi naši podizvajalci so zavezani k upoštevanju Zakona o varstvu podatkov.

13.3 Podatki o fakturah se shranijo znotraj podjetja, tako da lahko stranke na povpraševanje po e-pošti na naslov slovenija@electronic4you.at kadar koli prejmejo informacije.

13.4 Natančne informacije o varstvu podatkov najdete tukaj.

14. Dodatne določbe za programske izdelke

14.1 Pri nakupu programske opreme stranka kupi nosilec podatkov (CD-ROM, disketa itd.), na katerem se nahaja pripadajoča dokumentacija – v kolikor je na voljo – ter licenca za uporabo te programske opreme skladno z licenčnimi določili vsakega posameznega proizvajalca ali izdajatelja licence.

14.2 Stranka se s temi licenčnimi določili seznani ob prvi uporabi programske opreme. Programska oprema ostane intelektualna lastnina proizvajalca oz. izdajatelja licence. Pravice do uporabljenih označb blaga, blagovnih znamk in logotipov za programsko opremo, kupljeno od podjetja electronic4you v trgovini ali preko spletne strani, ima proizvajalec oz. izdajatelj licence ponujenih programskih izdelkov. Pri uporabi dostavljene programske opreme je potrebno upoštevati avtorske pravice, ki pripadajo tretjemu.

14.3 Dodatno veljajo določila vsakega posameznega proizvajalca programske opreme ali izdajatelja licence glede zahtevkov zaradi napak. Stranka mora od proizvajalca programske opreme ali izdajatelja licence najprej poskusiti izvensodno doseči izpolnitev zahtev.

14.4 Stranka se je dolžna ustrezno zaščititi pred izgubo podatkov. Ker pri novi namestitvi programske opreme, a tudi pri spremembi že nameščene programske opreme obstaja tveganje za izgubo podatkov, je stranka dolžna pred novo namestitvijo ali spremembo že nameščene programske opreme s pomočjo izčrpne zaščite podatkov poskrbeti, da se podatki ne izgubijo.

15. Neveljavna določila

15.1 V kolikor bi eno ali več določil pričujočih Splošnih pogojev poslovanja prenehalo veljati, to ne pomeni, da s tem tudi celotna pogodba postane neveljavna. Neveljavna določila se nadomestijo z zadevnimi zakonskimi določili.

16. Sodna pristojnost in veljavno pravo

16.1 Veljajo zakonske sodne pristojnosti. V tem primeru je pristojno Gospodarsko sodišče v Celovcu.

16.2 Pričujoči SPP in pogodbe, sklenjene pod temi SPP, so podvrženi avstrijskemu materialnemu pravu. Veljavnost Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.

16.3 V kolikor je pogodbeni partner podjetnik, se za spore iz pogodbe dogovori sodna pristojnost sodišča v kraju, kjer ima naše podjetje sedež.

16.4 Če ima potrošnik svoje stalno prebivališče ali običajno bivališče v Avstriji ali je v Avstriji zaposlen, je za tožbo zoper njega po 88., 89. členu in po 2. in 104 odst. 93. člena 1 JN upravičena le pristojnost sodišča, v uradni okoliš katerega sodi prebivališče, običajno bivališče ali kraj zaposlitve; to ne velja za pravne spore, ki že obstajajo. Za morebitne sodne spore iz pogodbe se za pogodbeno razmerje uporabijo tudi določila glede pravic potrošnikov, ki veljajo v kraju bivališča potrošnika.

17. Kraj izpolnitve

17.1 Kraj izpolnitve za vse storitve iz pogodbe je sedež našega podjetja. Za nakupe na naših prevzemnih mestih velja za kraj izpolnitve posamezna lokacija naše trgovine.

18. Avtorske pravice

118.1 Vse novice, grafi in oblikovanje spletne strani podjetja electronic4you služi izključno za osebno obveščanje in informiranje naših strank. Uporaba poteka na lastno odgovornost. Vsi podatki te ponudbe so zaščiteni skladno 4. in 87a ff členom Zakona o avtorskih pravicah. Reprodukcija, kopiranje ali tiskanje celotne spletne strani je dovoljeno zgolj za namene naročanja pri podjetju electronic4you. Vsako razmnoževanje, razširjanje in/ali javno posredovanje izven zgoraj navedenih okvirov pomeni prekoračitev običajne rabe in predstavlja kršenje avtorskih pravic.

19. Jezik pogodbe

19.1. Vsebina pogodbe, vse druge informacije, pomoč strankam, podatkovne informacije in reševanje pritožb je vseskozi na voljo v nemškem jeziku.

20. Drugo

Varuha internetnih strani priznavamo kot mesto za izvensodne poravnave: Internet Ombudsmann, Margaretenstraße 70/2/10, 1050 Wien. www.ombudsmann.at

prosim počakati ...


{{var product.name}}
je bilo dano v voziček.
Kaj boste storili?
 Nadaljevati z nakupom  Voziček pokazati & stopiti k blagajni.

{{var product.name}}
je bilo dano v voziček.
Kaj boste storili?
 Nadaljevati z nakupom  Voziček pokazati & stopiti k blagajni.